Logo Općina Velika Ludina

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 15

Mjesni odbori
Mjesni odbori.

Mjesni odbori
Mjesni odbori.

Mjesni odbori
Mjesni odbori.

Mjesni odbori
Mjesni odbori.

Oznake: #mjesni odbori

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave Općine Velika Ludina za 2024. godinu
Plan nabave Općine Velika Ludina za 2024. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Velika Ludina za 2024. godinu

Oznake: #plan nabave#plan nabave 2024

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar sklopljenih Ugovora Općine Velika Ludina za 2023. godinu
Registar sklopljenih Ugovora Općine Velika Ludina za 2023. godinu

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun 2024
Proračun Općine Velika Ludina za 2024. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna sa programima za 2024. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna sa programima za 2024. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2024

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Velika Ludina

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Velika Ludina

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Velika Ludina

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Velika Ludina

Oznake: #vjerske zajednice

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Velika Ludina

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Velika Ludina

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Velika Ludina

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Velika Ludina

Oznake: #institucije#javne ustanove#ustanove

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Velika Ludina

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Velika Ludina

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Velika Ludina

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Velika Ludina

Oznake: #trgovačka društva

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar sklopljenih Ugovora za 2022.
Registar sklopljenih Ugovora Općine Velika Ludina za 2022. godinu.

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar sklopljenih Ugovora za 2021.
Registar sklopljenih Ugovora Općine Velika Ludina za 2021. godinu.

Registar sklopljenih Ugovora za 2021.
Registar sklopljenih Ugovora Općine Velika Ludina za 2021. godinu.

Registar sklopljenih Ugovora za 2021.
Registar sklopljenih Ugovora Općine Velika Ludina za 2021. godinu.

Registar sklopljenih Ugovora za 2021.
Registar sklopljenih Ugovora Općine Velika Ludina za 2021. godinu.

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Reciklažna dvorišta i zeleni otoci
Lokacije reciklažnog dvorišta i zelenih otoka Općine Velika Ludina.

Reciklažna dvorišta i zeleni otoci
Lokacije reciklažnog dvorišta i zelenih otoka Općine Velika Ludina.

Reciklažna dvorišta i zeleni otoci
Lokacije reciklažnog dvorišta i zelenih otoka Općine Velika Ludina.

Reciklažna dvorišta i zeleni otoci
Lokacije reciklažnog dvorišta i zelenih otoka Općine Velika Ludina.

Oznake: #reciklažna drvorišta#zeleni otok

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Vodič za građane 2022
Poštovani građani, predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Velika Ludina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili...

Proračun 2022
Proračun Općine Velika Ludina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Plan razvojnih programa 2022.
Tablica Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2022. godinu.

Plan razvojnih programa 2022.
Tablica Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2022. godinu.

Oznake: #proračun#proračun2022

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Odluka o Proračunu
Odluka o Proračunu Općine Velika Ludina za 2023. godinu

Odluka o Proračunu
Odluka o Proračunu Općine Velika Ludina za 2023. godinu

Opći dio Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu (I. dio)
Opći dio Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu (I. dio)

Opći dio Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu (II. dio)
Opći dio Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu (II. dio)

Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu
Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu

Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu
Proračun Općine Velika Ludina za 2023. godinu

Program građenja, održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program građenja, održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je sastavni dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program javnih potreba iznad standarda u školstvu
Program javnih potreba iznad standarda u školstvu sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja
Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u kulturi sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike...
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za 2023. godinu sastavni je dio Proračuna Općine Velika...

Program razvoj civilnog društva
Program razvoj civilnog društva kroz udruge građana je sastavni dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program razvoj sporta i rekreacije
Programa razvoj sporta i rekreacije sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program šumskog doprinosa
Program šumskog doprinosa u Općine Velika Ludina za 2023. godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Velika Ludina za 2023. godinu

Program vatrogastvo i civilna zaštita
Program vatrogastvo i civilna zaštita sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja
Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Program zaštite okoliša
Program zaštite okoliša sastavni je dio Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu.

Projekcije Plana Proračuna za 2023, 2024. i 2025. godinu
Projekcije Plana Proračuna Općine Velika Ludina za 2023, 2024. i 2025. godinu

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općina Velika Ludina za 2023. godinu
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općina Velika Ludina za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Programa 2023. godine - Građenja, održavanja i uređenja komunalne...
I. Izmjene i dopune Programa 2023. godine - Građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2023. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Programa 2023 - Razvoj civilnog društva
I. Izmjene i dopune Programa 2023 - Razvoj civilnog društva

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općina Velika Ludina za 2023. godinu
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općina Velika Ludina za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Programa 2023. godine - Vatrogastvo i civilna zaštita
I. Izmjene i dopune Programa 2023. godine - Vatrogastvo i civilna zaštita

I. Izmjene i dopune Programa 2023 - Razvoj sporta i rekreacije
I. Izmjene i dopune Programa 2023 - Razvoj sporta i rekreacije

I. Izmjene i dopune Programa 2023 - Javnih potreba u kulturi
I. Izmjene i dopune Programa 2023 - Javnih potreba u kulturi

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio I.
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio I.

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio I.
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio I.

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio II.
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio II.

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio II.
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu Općine Velika Ludina - Opći dio II.

II. Izmjene i dopune Programa 2023 - Razvoj civilnog društva
II. Izmjene i dopune Programa 2023 - Razvoj civilnog društva

II. Izmjene i dopune Programa 2023. godine - Građenja, održavanja i uređenja komunalne...
II. Izmjene i dopune Programa 2023. godine - Građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2023. godinu
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2023. godinu

Oznake: #proračun#proračun2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave 2022
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

Plan nabave 2022
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

Plan nabave 2022
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

Plan nabave 2022
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih...

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih...

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih...

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih...

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave...

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave...

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave...

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave...

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ove III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu objavit će se na Internet stranici Općine Velika Ludina: http://www.opcina-vludina.hr/ i u "Službenim novinama Općine...

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ove IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu objavit će se na Internet stranici Općine Velika Ludina: http://www.opcina-vludina.hr/ i u "Službenim novinama Općine...

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.
Ove V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu objavit će se na Internet stranici Općine Velika Ludina: http://www.opcina-vludina.hr/ i u "Službenim novinama Općine...

Oznake: #plan nabave

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave 2023
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

Plan nabave 2023
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

Plan nabave 2023
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

Plan nabave 2023
Ovim Planom nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj...

I Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
I Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Općine Velika Ludina

I Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
I Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Općine Velika Ludina

II Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
II Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Općine Velika Ludina

II Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
II Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Općine Velika Ludina

III Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
III Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Općine Velika Ludina

III Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
III Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Općine Velika Ludina

Oznake: #plan nabave

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Javni prijevoz
Lokacije javnog prijevoza

Javni prijevoz
Lokacije javnog prijevoza.

Javni prijevoz
Lokacije javnog prijevoza.

Javni prijevoz
Lokacije javnog prijevoza.

Oznake: #javni prijevoz

Licenca: Otvorena dozvola (OD)