Logo Općina Štrigova

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 10

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Štrigova

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Štrigova

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Štrigova

Ustanove i institucije
Ustanove i institucije Općine Štrigova

Oznake: #institucije#ustanove

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Štrigova

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Štrigova

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Štrigova

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice Općine Štrigova

Oznake: #vjerske zajednice

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Trgovačka društva u vlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu Općine Štrigova

Trgovačka društva u vlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu Općine Štrigova

Trgovačka društva u vlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu Općine Štrigova

Trgovačka društva u vlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu Općine Štrigova

Oznake: ovaj skup nema dodanih oznaka.

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Smještajni kapaciteti
Smještajni kapaciteti Općine Štrigova

Smještajni kapaciteti
Smještajni kapaciteti Općine Štrigova

Smještajni kapaciteti
Smještajni kapaciteti Općine Štrigova

Smještajni kapaciteti
Smještajni kapaciteti Općine Štrigova

Oznake: #smještajni kapaciteti

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar Ugovora o Javnoj nabavi 2021
Registar Ugovora o Javnoj nabavi 2021, Općina Štrigova

Registar Ugovora o Jednostavnoj nabavi 2021
Registar Ugovora o Jednostavnoj nabavi 2021, Općina Štrigova

Registar ostalih Ugovora 2021
Registar ostalih Ugovora 2021, Općina Štrigova

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar Ugovora o Javnoj nabavi 2022
Registar Ugovora o Javnoj nabavi 2022, Općina Štrigova

Registar Ugovora o Jednostavnoj nabavi 2022
Registar Ugovora o Jednostavnoj nabavi 2022, Općina Štrigova

Registar ostalih Ugovora 2022
Registar ostalih Ugovora 2022, Općina Štrigova

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Štrigova za 2023. godinu
Proračun Općine Štrigova za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Proračun Općine Štrigova za 2023. godinu
Proračun Općine Štrigova za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje proračuna Općine Štrigova za 2023. godinu
Obrazloženje proračuna Općine Štrigova za 2023. godinu

Vodič za građane
Vodič za građane Proračuna Općine Štrigova za 2023. godinu

Vodič za građane
Vodič za građane Proračuna Općine Štrigova za 2023. godinu

Oznake: #proračun#proračun2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave 2022
Plan nabave 2022, Općina Štrigova

I. Izmjene i dopune Plana nabave 2022
I. Izmjene i dopune Plana nabave 2022, Općina Štrigova

Oznake: #plan nabave

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Javni prijevoz
Javni prijevoz Općine Štrigova

Javni prijevoz
Javni prijevoz Općine Štrigova

Javni prijevoz
Javni prijevoz Općine Štrigova

Javni prijevoz
Javni prijevoz Općine Štrigova

Oznake: #javni prijevoz

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Financijski izvještaj za 2021. godinu
Financijski izvještaj Općine Štrigova za 2021. godinu

Oznake: #financijski izvještaj

Licenca: Otvorena dozvola (OD)