Logo Općina Selnica

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 10

Udruge i klubovi Općine Selnica
Udruge i klubovi Općine Selnica

Udruge i klubovi Općine Selnica
Udruge i klubovi Općine Selnica

Udruge i klubovi Općine Selnica
Udruge i klubovi Općine Selnica

Udruge i klubovi Općine Selnica
Udruge i klubovi Općine Selnica

Oznake: #klubovi#udruge

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica
Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica

Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica
Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica

Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica
Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica

Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica
Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine Selnica

Oznake: #trgovačka društva

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar sklopljenih Ugovora Općine Selnica za 2018. godinu
Registar sklopljenih Ugovora Općine Selnica za 2018. godinu

Registar sklopljenih Sporazuma Općine Selnica za 2018. godinu
Registar sklopljenih Sporazuma Općine Selnica za 2018. godinu

Oznake: #registar sporazuma#registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar sklopljenih Ugovora Općine Selnica za 2017. godinu
Registar sklopljenih Ugovora Općine Selnica za 2017. godinu

Registar sklopljenih Sporazuma Općine Selnica za 2017. godinu
Registar sklopljenih Sporazuma Općine Selnica za 2017. godinu

Oznake: #registar sporazuma#registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Godišnje izvješće o Provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama Općine Selnica za 2022....
Godišnje izvješće o Provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama Općine Selnica za 2022. godinu

Godišnje izvješće o Provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama Općine Selnica za 2022....
Godišnje izvješće o Provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama Općine Selnica za 2022. godinu

Oznake: #ZPPI#pravo na pristup informacijama

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Selnica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Proračun Općine Selnica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2023. godinu
I. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2023. godinu

I. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2023. godinu - Odluka o izvršavanju
I. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2023. godinu - Odluka o izvršavanju

Proračun Općine Selnica za 2023. godinu - Odluka o izvršavanju
Proračun Općine Selnica za 2023. godinu - Odluka o izvršavanju

Vodič za građane - Proračun Općine Selnica za 2023. godinu
Vodič za građane - Proračun Općine Selnica za 2023. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Selnica za 2022. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Proračun Općine Selnica za 2022. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Proračun Općine Selnica za 2022. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Proračun Općine Selnica za 2022. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

I. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
I. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

Obrazloženje uz I. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
Obrazloženje uz I. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

II. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
II. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

Obrazloženje uz II. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
Obrazloženje uz II. - Izmjene o dopune Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2022

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu
Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu

Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu
Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu

Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu
Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu

Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu
Plan nabave Općine Selnica za 2023. godinu

Oznake: #plan nabave#plan nabave 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Mjesni odbori Općine Selnica
Mjesni odbori Općine Selnica

Mjesni odbori Općine Selnica
Mjesni odbori Općine Selnica

Mjesni odbori Općine Selnica
Mjesni odbori Općine Selnica

Mjesni odbori Općine Selnica
Mjesni odbori Općine Selnica

Oznake: #mjesni odbori

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Gospodarski subjekti Općine Selnica
Gospodarski subjekti Općine Selnica

Gospodarski subjekti Općine Selnica
Gospodarski subjekti Općine Selnica

Gospodarski subjekti Općine Selnica
Gospodarski subjekti Općine Selnica

Gospodarski subjekti Općine Selnica
Gospodarski subjekti Općine Selnica

Oznake: #gospodarski subjekti

Licenca: Otvorena dozvola (OD)