Općina Plaški

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 16

Informacije o javnim uslugama
Informacije o javnim uslugama

Oznake: #javne usluge

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Sponzorstva i donacije za 2021. godinu
Sponzorstva i donacije za 2021. godinu

Ostali sklopljeni Ugovori za 2021. godinu
Ostali sklopljeni Ugovori za 2021. godinu

Sponzorstva i donacije za 2022. godinu
Sponzorstva i donacije za 2022. godinu

Ostali sklopljeni Ugovori za 2022. godinu
Ostali sklopljeni Ugovori za 2022. godinu

Sponzorstva i donacije za 2023. godinu
Sponzorstva i donacije za 2023. godinu

Ostali sklopljeni Ugovori za 2023. godinu
Ostali sklopljeni Ugovori za 2023. godinu

Oznake: #registar govora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Izvješće o provedbi zakona o Pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi zakona o Pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi zakona o Pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi zakona o Pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi zakona o Pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi zakona o Pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Oznake: #pravo na pristup informacijama

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave za 2024. godinu
Plan nabave za 2024. godinu

I - Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
I - Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

II - Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
II - Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

III - Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
III - Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Oznake: #javna nabava#javna nabava 2024

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Ugovori javne nabave za 2023. godinu
Ugovori javne nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu

I - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
I - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

II - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
II - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

III - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
III - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

IV - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
IV - Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Oznake: #javna nabava#javna nabava 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Ugovori javne nabave za 2022. godinu
Ugovori javne nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinu

Oznake: #javna nabava#javna nabava 2022

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Ugovori javne nabave za 2021. godinu
Ugovori javne nabave za 2021. godinu

Oznake: #javna nabava#javna nabava 2021

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Naselja Općine Plaški
Naselja Općine Plaški

Naselja Općine Plaški
Naselja Općine Plaški

Naselja Općine Plaški
Naselja Općine Plaški

Naselja Općine Plaški
Naselja Općine Plaški

Oznake: #naselja

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Asset lista Općine Plaški
Asset lista Općine Plaški

Asset lista Općine Plaški
Asset lista Općine Plaški

Oznake: #asset lista

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Udruge na području Općine Plaški
Udruge na području Općine Plaški

Udruge na području Općine Plaški
Udruge na području Općine Plaški

Udruge na području Općine Plaški
Udruge na području Općine Plaški

Udruge na području Općine Plaški
Udruge na području Općine Plaški

Oznake: #udruge

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Plaški za 2021. godinu
Proračun Općine Plaški za 2021. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2021

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Plaški za 2022. godinu
Proračun Općine Plaški za 2022. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2022

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Plaški za 2023. godinu
Proračun Općine Plaški za 2023. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Plaški za 2024. godinu
Proračun Općine Plaški za 2024. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2024

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Isplate iz proračuna
Transparentnost - Isplate iz proračuna

Oznake: #isplate proračun

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar imovine Općine Plaški
Registar imovine Općine Plaški

Oznake: #registar imovine

Licenca: Otvorena dozvola (OD)