Logo Općina Kalinovac

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 14

Plana nabave Općine Kalinovac za 2024. godinu
Plana nabave Općine Kalinovac za 2024. godinu

Plana nabave Općine Kalinovac za 2024. godinu
Plana nabave Općine Kalinovac za 2024. godinu

Plana nabave Općine Kalinovac za 2024. godinu
Plana nabave Općine Kalinovac za 2024. godinu

Oznake: #plan nabave#plan nabave 2024

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Javni prijevoz na području Općine Kalinovac
Javni prijevoz na području Općine Kalinovac

Javni prijevoz na području Općine Kalinovac
Javni prijevoz na području Općine Kalinovac

Javni prijevoz na području Općine Kalinovac
Javni prijevoz na području Općine Kalinovac

Oznake: ovaj skup nema dodanih oznaka.

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave Općine Kalinovac za 2023. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2023. godinu

Plan nabave Općine Kalinovac za 2023. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2023. godinu

Plan nabave Općine Kalinovac za 2023. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2023. godinu

Oznake: #plan nabave#plan nabave 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Tvrtke u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kalinovac
Tvrtke u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kalinovac

Tvrtke u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kalinovac
Tvrtke u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kalinovac

Tvrtke u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kalinovac
Tvrtke u vlasništvu/suvlasništvu Općine Kalinovac

Oznake: #tvrtke u suvlasništvu#tvtrke u vlasništvu

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Udruge i društva na području Općine Kalinovac
Udruge i društva na području Općine Kalinovac

Udruge i društva na području Općine Kalinovac
Udruge i društva na području Općine Kalinovac

Udruge i društva na području Općine Kalinovac
Udruge i društva na području Općine Kalinovac

Oznake: #društva#udruge

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Ustanove i institucije Općine Kalinovac
Ustanove i institucije Općine Kalinovac

Ustanove i institucije Općine Kalinovac
Ustanove i institucije Općine Kalinovac

Ustanove i institucije Općine Kalinovac
Ustanove i institucije Općine Kalinovac

Oznake: #institucije#ustanove

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Vjerske zajednice Općine Kalinovac
Vjerske zajednice Općine Kalinovac

Vjerske zajednice Općine Kalinovac
Vjerske zajednice Općine Kalinovac

Vjerske zajednice Općine Kalinovac
Vjerske zajednice Općine Kalinovac

Oznake: #vjerske zajednice

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar sklopljenih Ugovora Općine Kalinovac 2022. godine
Registar sklopljenih Ugovora Općine Kalinovac 2022. godine

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar sklopljenih Ugovora Općine Kalinovac 2021. godine
Registar sklopljenih Ugovora Općine Kalinovac 2021. godine

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Kalinovac za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Proračun Općine Kalinovac za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Plan razvojnih Programa Općine Kalinovac, Proračun 2022.
Plan razvojnih Programa Općine Kalinovac, Proračun 2022.

Obrazloženje Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu

I. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu
I. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu

II. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu
II. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu

III. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu
III. - Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu

Vodič za građane - Proračun Općine Kalinovac za 2022. godinu
Vodič za građane - Proračun Općine Kalinovac za 2022. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2022

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Kalinovac za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Proračun Općine Kalinovac za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje - Proračun Općine Kalinovac za 2023. godinu
Obrazloženje - Proračun Općine Kalinovac za 2023. godinu

Vodič za građane - Proračun Općine Kalinovac za 2023. godinu
Vodič za građane - Proračun Općine Kalinovac za 2023. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu

Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu

Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu

Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu

Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu
Plan nabave Općine Kalinovac za 2022. godinu

Oznake: #plan nabave#plan nabave 2022

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 31.3.2021.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 31.3.2021.)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 30.6.2021.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 30.6.2021.)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 30.9.2021.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 30.9.2021.)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 31.12.2021.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2021. godinu (stanje 31.12.2021.)

Oznake: #financijski izvještaj

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 31.3.2022.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 31.3.2022.)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 30.6.2022.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 30.6.2022.)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 30.9.2022.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 30.9.2022.)

Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 31.12.2022.)
Financijski izvještaji Općine Kalinovac za 2022. godinu (stanje 31.12.2022.)

Oznake: #financijski izvještaj

Licenca: Otvorena dozvola (OD)