Logo Općina Jarmina

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 6

Registar Ugovora 2022
Registar Ugovora 2022, Općina Jarmina

Registar Ugovora 2022
Registar Ugovora 2022, Općina Jarmina

Registar Ugovora 2022
Registar Ugovora 2022, Općina Jarmina

Registar Ugovora 2022
Registar Ugovora 2022, Općina Jarmina

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Oznake: ovaj skup nema dodanih oznaka.

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu
Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu
Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Vodič za građane 2023.
Vodič za građane, Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu

Oznake: #proračun

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Trgovačka društva u vlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu Općine Jarmina, stanje 2022. godine

Trgovačka društva u vlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu Općine Jarmina, stanje 2022. godine

Trgovačka društva u vlasništvu
Trgovačka društva u vlasništvu Općine Jarmina, stanje 2022. godine

Oznake: #trgovačka društva

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Oznake: #vjerske zajednice

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Asset lista Općine Jarmina
Popis skupova podataka s metapodatcima

Oznake: #Asset lista

Licenca: Otvorena dozvola (OD)