Logo Općina Jarmina

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 7

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Antikorupcija 2021. godina
Antikorupcija, Općina Jarmina za 2021. godinu

Oznake: #antikorupcija#donacije#sponzorstva

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Prijedlog Proračuna Općine Jarmina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Jarmina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Jarmina za 2024. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Jarmina za 2024. godinu

Proračun Općine Jarmina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Proračun Općine Jarmina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

Vodič za građane Općine Jarmina za 2024. godinu (prema usvojenom Proračunu)
Vodič za građane Općine Jarmina za 2024. godinu (prema usvojenom Proračunu)

Oznake: #proračun#proračun 2024

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu
Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu
Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Vodič za građane 2023.
Vodič za građane, Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu

Oznake: #proračun

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Registar Ugovora, Općina Jarmina
Registar Ugovora, Općina Jarmina (Datum zadnje izmjene: 15.11.2023)

Registar Ugovora, Općina Jarmina
Registar Ugovora, Općina Jarmina (Datum zadnje izmjene: 15.11.2023)

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Jarmina
Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Jarmina

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Jarmina
Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Jarmina

Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Jarmina
Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Jarmina

Oznake: #trgovačka društva

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Vjerske zajednice
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Vjerske zajednice na području Općine Jarmina
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Vjerske zajednice na području Općine Jarmina
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Vjerske zajednice na području Općine Jarmina
Vjerske zajednice na području Općine Jarmina

Oznake: #vjerske zajednice

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Asset lista Općine Jarmina
Popis skupova podataka s metapodatcima

Oznake: #Asset lista

Licenca: Otvorena dozvola (OD)