Logo Grad Lepoglava

Sektor: Javni sektor
Broj skupova podataka: 13

Proračun Grada Lepoglave za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Proračun Grada Lepoglave za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje – opći dio uz Proračun
Obrazloženje – opći dio uz Proračun

Obrazloženje – posebni dio uz Proračun
Obrazloženje – posebni dio uz Proračun

I - izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglava za 2024. godinu
I - izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglava za 2024. godinu

Obrazloženje - I - izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglava za 2024. godinu
Obrazloženje - I - izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglava za 2024. godinu

Oznake: #proračun#proračun 2024

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Crkve i kapelice
Grad Lepoglava - Crkve i kapelice

Grad Lepoglava - Crkve i kapelice
Grad Lepoglava - Crkve i kapelice

Grad Lepoglava - Crkve i kapelice
Grad Lepoglava - Crkve i kapelice

Grad Lepoglava - Crkve i kapelice
Grad Lepoglava - Crkve i kapelice

Oznake: #crkve#kapelice

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu

Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu

Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu

Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu
Grad Lepoglava - Trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu

Oznake: #trgovačka društva

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Mjesni odbori
Grad Lepoglava - Mjesni odbori

Grad Lepoglava - Mjesni odbori
Grad Lepoglava - Mjesni odbori

Grad Lepoglava - Mjesni odbori
Grad Lepoglava - Mjesni odbori

Grad Lepoglava - Mjesni odbori
Grad Lepoglava - Mjesni odbori

Oznake: #mjesni odbori

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Vjerske zajednice
Grad Lepoglava - Vjerske zajednice

Grad Lepoglava - Vjerske zajednice
Grad Lepoglava - Vjerske zajednice

Grad Lepoglava - Vjerske zajednice
Grad Lepoglava - Vjerske zajednice

Grad Lepoglava - Vjerske zajednice
Grad Lepoglava - Vjerske zajednice

Oznake: #vjerske zajednice

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti
Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti

Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti
Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti

Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti
Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti

Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti
Grad Lepoglava - Smještajni kapaciteti

Oznake: #smještaj#smještajni kapaciteti

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove
Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove

Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove
Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove

Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove
Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove

Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove
Grad Lepoglava - Obrazovne ustanove

Oznake: #obrazovna ustanova

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Registri Ugovora
Grad Lepoglava - Registri Ugovora 2018 - 13/6/2022

Grad Lepoglava - Registri Ugovora
Grad Lepoglava - Registri Ugovora 2018 - 13/6/2022

Oznake: #registar ugovora

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Udruge i klubovi
Grad Lepoglava - Udruge i klubovi

Grad Lepoglava - Udruge i klubovi
Grad Lepoglava - Udruge i klubovi

Grad Lepoglava - Udruge i klubovi
Grad Lepoglava - Udruge i klubovi

Grad Lepoglava - Udruge i klubovi
Grad Lepoglava - Udruge i klubovi

Oznake: #klubovi#udruge

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Proračun u malom za 2023.
Grad Lepoglava - Proračun u malom za 2023.

Oznake: #proračun#proračun 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2020.
Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2020.

Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2020.
Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2020.

Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2022.
Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2022.

Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2022.
Grad Lepoglava - Pravo na pristup informacijama 2022.

Oznake: #pravo na pristup informacijama

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Plan nabave za 2023.
Grad Lepoglava - Plan nabave za 2023.

Grad Lepoglava - I - Izmjene Plana nabave za 2023.
Grad Lepoglava - I - Izmjene Plana nabave za 2023.

Oznake: #plan nabave#plan nabave 2023

Licenca: Otvorena dozvola (OD)

Grad Lepoglava - Proračun u malom za 2021.
Grad Lepoglava - Proračun u malom za 2021.

Oznake: #proračun#proračun 2021

Licenca: Otvorena dozvola (OD)